Ugrás a tartalomra

Heltai Gáspár: A bölcs Esopusnak fabulái

ISBN száma: 978-963-882-780-7

"Kolosvárott, az Úr 1566-ik esztendejében" adta ki Heltai Gáspár híres fabuláit. A világirodalom kedvelt állatmesekincséből származnak ezek a mesék, de mennyire magyarrá honosodnak Heltai kezén! A kegyetlen ispánok, "nemes uraimék", a "karmazsin saruban koppogó nemesasszony", a "vérszopó dúló-fosztók" és a jámbor együgyűek a tizenhatodik századi Erdély eleven alakjai. S a mesék tanulsága sohasem elvont erkölcsi tanulság csupán: Heltai mindig úgy ír, mintha élőszóval biztatná a szegényeket, az elesetteket, korholná a kevélyeket, a "ragadozókat". Keleti Arthur az ihletett művész alázatával hozza közelebb Heltait a mai olvasóhoz. A mesék régies, tömör, érzékletes nyelve külön gyönyörűséget okoz az olvasónak. A könyvet tizennyolcadik századi fametszetek díszitik.